آموزش تعمیر ecu و راه‌اندازی موتور یا استارت زدن

15 , جولای, 2016 توسط در دسته بندی برق و الکترونیک, پستهای رایگان برچسب زده به عنوان , , , , با 0 و 10

آموزش تعمیر ecu و شاخه های مرتبط با آن

آموزش برق و سیم کشی خودرو در قویترین

مرکز آموزش تعمیر ecu پارسیان صنعت تکنیک خودرو

( پارسیان صنعت خودرو سابق)

 

آموزش تعمیر ecu و الکترونیک خودرو مستلزم دانش تخصصی خودرو میباشد. در اینجا به نمونه ای از یکی از این دانشها اشاره میکنیم

استارت : وظیفه استارت راه اندازی و چرخش موتور برای روشن کردن خودرو می باشد.

اساس کار استارت :

اگر در یک میدان مغناطیسی یک میله هادی حامل جریان برق قرار دهیم و می دانیم

هرسیم حامل جریان برق در اطراف آن میدان مغناطیسی تولید می شود که این میدان با

میدان مغناطیسی اصلی بر هم نیرو وارد کرده سپس حرکت میله هادی می شود.حال

اگربجای یک میله هادی از یک قاب و دو نیم حلقه مطابق شکل استفاده کنیم هنگامیکه

جریان از طریق دو نیم حلقه به قاب ارسال شود و با توجه به جهت جریان در داخل قاب

میدان مغناطیسی بوجود آمده اگرتشکیل قطب های همنام دهد باعث حرکت قاب و

اگرتشکیل قطب های غیرهمنام دهد باعث جذب قاب می شود. در موتور های الکتریکی

جهت جریان را طوری انتخاب کرده که تشکیل قطب های همنام دهد و باعث چرخش قاب

شود.آموزش تعمیر ecu

چهار عنصر زیر باید در موتور احتراق داخلی جمع شود تا بتوان آن را راه‌اندازی و استارتر کرد

۱- مرحله تنفس  (کورس تنفس)                 Stroke Intake
۲- مرحله تراکم   (کورس تراکم)       Compression Stroke
۳- مرحله انفجار  (کورس احتراق)        Combustion Stroke
۴- مرحله تخلیه  (کورس تخلیه)                  Exhaust Stroke

قویترین آموزش تعمیر ecu در گروه مهندسی pstk زیر نظر شرکت سهامی پارسیان صنعت تکنیک خودرو ( پارسیان صنعت خودرو سابق )

برای تامین سه عنصر نخست باید عنصر چهارم یعنی حداقل دور راه‌اندازی لازم را تامین کرد (استارت) توانایی

دستیابی به این دور حداقل نیز خود تابع چند عامل است

۱- ولتاژ نامی سیستم راه‌اندازی

۲- حداقل دمای محتمل که باید بتوان موتور را در آن دما روشن کرد این دما را دمای حد راه‌اندازی می‌نامند

۳- مقاومت موتور گردانی. به عبارت دیگر گشتاور لازم برای موتور گردانی در دمای حد راه‌اندازی

۴- مشخصه‌های باتری

۵- افت ولتاژ بین باتری و استارت

۶- نسبت دنده استارت به دنده فلایویل

۷- مشخصه‌های استارت

۸- حداقل دور لازم برای موتور گردانی در دمای حد راه‌اندازی

نکته دیگری که در ارتباط با نیازهای راه‌اندازی موتور شایان توجه است دمای راه‌اندازی است.

می‌توان دریافت که با کاهش دما گشتاور استارت نیز کاهش می‌یابد اما گشتاور لازم برای موتور گردانی با حداقل دور افزایش می‌یابد.

دمای حد راه‌اندازی برای اتومبیلهای سواری از ۱۸ – تا ۲۵- درجه سانتیگراد و برای کامیونها و اتوبوسها

از ۱۵- تا ۲۰- درجه سانتیگراد تغییر می‌کند سازندگان استارت غالبا ۲۰+ تا ۲۰- درجه سانتیگراد را ذکر می‌کنند.

اصول کار موتور استارت

maxresdefault-2  آموزش تعمیر ecu و راه‌اندازی موتور یا استارت زدن maxresdefault 2

 

هر موتور الکتریکی به زبان ساده ماشینی برای تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی است.

موتور استارت هم از این قائده مستثنی نیست. وقتی جریانی از رسانای واقع در میدان مغناطیسی

عبور می‌کند نیروی بر رسانا وارد می‌شود. اندازه این نیرو با شدت میدان طول رسانای واقع در میدان

و شدت جریانی که از رسانا می‌گذرد متناسب است. در موتورهای DC رسانای ساده کاربرد عملی ندارد

و رسانا را به صورت یک یا چند حلقه شکل می‌دهند تا آرمیچر تشکیل شود. جریان برق از طریق کموتاتور

(سوی گردان) تیغه‌ای و زغال (جاروبک) تامین می‌شود. نیروی که بر رسانا وارد می‌شود حاصل بر هم

کنش میدان مغناطیسی اصلی و میدان ایجاد شده حول رساناست. در استارت خودروهای سبک

میدان اصلی را به وسیله سیم پیچهای متوالی سنگین کاری ایجاد می‌کنند که روی هسته‌هایی

از آهن نرم پیچیده شده‌ند. با پیشرفت تکنولوژی ساخت آهنربا امروزه بیشتر از آهنرباهای دائمی

برای ایجاد میدان مغناطیسی استفاده می‌کنند در این صورت می‌توان استارت را کوچکتر

و سبکتر ساخت شدت میدان مغناطیسی ایجاد شده حول رسانای آرمیچر تابع شدت

جریان عبوری از سیم پیچهای میدان ساز است.

بیشتر استارتها چهار قطب و چهار زغال دارند. در صورت استفاده از چهار قطب میدان مغناطیسی

در چهار ناحیه متمرکز می‌شود. میدان مغناطیسی به یکی از سه روش زیر ایجاد می‌شود.

با استفاده از آهنربای دائمی سیم پیچهای میدان ساز متوالی یا سیم پیچهای میدان ساز متوالی–موازی میدان‌های متوالی–موازی را

میتوان با مقاومت کمتری ساخت و بدین ترتیب جریان و در نتیجه گشتاور خروجی استارت را افزایش داد.

برای انتقال جریان برق از چهار زغال استفاده می‌شود. این زغالها مانند زغالهای مورد استفاده در

بیشتر موتورها یا مولدها از مخلوطی از مس و کربن ساخته می‌شود. زغالهای استارت مس بیشتری دارند

تا اتلاف جریان در آنها به حداقل برسد.

آرمیچر از یک کموتاتور مسی تیغه‌ای و سیم پیچهای مسی سنگین تشکیل می‌شود.

به طور کلی آرمیچر را به دو روش می‌توان سیم پیچی کرد.

این دو روش را سیم پیچی موجی و سیم پیچی همپوش می‌نامند.

در استارتها بیشتر از روش سیم پیچی موجی استفاده می‌شود،

زیرا با استفاده از این روش مناسبترین مشخصه‌ها از لحاظ گشتاور و سرعت در سیستم چهار قطبی حاصل می‌شود.

در استارت باید مکانیسمی هم برای درگیری و خلاص شدن از دنده فلایویل تعبیه شود

در استارت خودروهای سبک از یکی از دو روش درگیری لَخت یا پیش درگیری استفاده می‌شود.

استارت با درگیری لَخت

در همه خودروها استارت باید فقط در مرحله راه‌اندازی با دنده فلایول درگیر باشد.

اگر استارت با دنده فلایویل درگیر بماند موتور با دور بالا آن را به کار می‌اندازد و استارت

به سرعت خورد می‌شود. بیش از ۸۰ سال از استارت با درگیری لَخت استفاده شده است

و این نوع استارت به تدریج از رده خارج شده است. این استارت چهار قطب و چهار زغال

دارد و روی خودروهای بنزینی متوسط نصب می‌شد. این استارت به وسیله یک دنده پینیون

کوچک با دنده فلایویل درگیر می‌شود. دنده استارت و بوشی که با محور آرمیچر اتصال

هزار خاری دارد طوری رزوه شده‌اند که وقتی استارت از طریق رله به کار می‌افتد آرمیچر

بوش را در داخل دنده استارت می‌چرخاند دنده استارت به سبب لَختی ساکن می‌ماند

و چون بوش در داخل آن می‌چرخاند با دنده فلایویل درگیر می‌شود.

وقتی موتور روشن می‌شود دنده استارت را سریعتر از محور آرمیچر می‌چرخاند و همین

باعث می‌شود که دنده استارت دوباره روی بوش بپیچد و از درگیری با دنده فلایویل آزاد شود.

وقتی دنده استارت برای اولین بار گشتاور را از آرمیچر می‌گیرد و نیز هنگامی که

موتور دنده استارت را از درگیری خارج می‌کند فنری ضربه ایجاد شده را جذب م کند.

یکی از مشکلات اصلی این نوع استارت ماهیت خشن درگیری دنده استارت

با دنده فلایویل بود در نتیجه این نوع درگیری دنده استارت و دنده فلایویل خیلی زود

سائیده می‌شدند در بعضی کاربردها دنده استارت در حین موتور گردانی و پیش از

انکه موتور کاملا روشن شود از درگیری خارج می‌شود دنده استارت در

معرض خطر گریپاژ کردن بر اثر گرد و غبار حاصل از کلاچ نیز بود.

غالبا روغنکاری مکانیسم دنده استارت سبب جذب گرد و غبار بیشتر و در نتیجه جلوگیری

از درگیری می‌شد با استفاده از استارتهای از پیش درگیر بسیاری از این مشکلات حل شد.

استارت از پیش درگیر

امروزه بیشتر خودروها استارت از پیش درگیر دارند. در این نوع استارت،

دنده استارت به صورت مطمئنی با دنده فلایویل درگیر است و توان کامل

فقط هنگامی اعمال می‌شود که این دو به صورت کامل با هم درگیر شده باشند.

در این حالت چرخدندها زودتر از موعد مقرر از درگیری خارج نمی شوند،

زیرا با اتوماتیک استارت دنده استارت را در وضعیت درگیر نگه می‌دارد.

دنده استارت کلاچ یک طرفه‌ای دارد که مانع چرخیدن آن توسط دنده فلایویل می‌شود.

استارت از پیش درگیر به این صورت کار می‌کند که وقتی سوئیچ را می‌چرخانید

اتصال با ترمینال ۵۰ روی اتوماتیک استارت ایجاد می‌شود، در نتیجه دو سیم پیچ تو نگهدار

و درون کش برق دار می‌شوند. سیم پیچ درون کش مقاومت بسیار کمی دارد بنابراین

جریان شدیدی از آن عبور می‌کند. این سیم پیچ با مدار موتور استارت اتصال متوالی دارد

و جریانی که از آن می‌گذرد به موتور استارت امکان می‌دهد که آهسته بچرخد و درگیری را تسهیل کند.

در همین زمان میدان مغناطیسی ایجاد شده در اتوماتیک استارت هسته سلنوئید

را جذب کرده و از طریق چنگک سبب درگیری دنده استارت یا دنده فلایویل می‌شود.

وقتی دنده استارت کاملا درگیر می‌شود هسته اتوماتیک استارت در استارت انتقال می‌دهند.

وقتی کنتاکت‌های اصلی بسته می‌شوند، سیم پیچ درون کش به سبب اعمال ولت مساوی

به دو سر آن عملا از کار می‌افتد. در این هنگام سیم پیچ تو نگهدار تا زمانی که برق از مغزی

سوئیچ به اتوماتیک استارت می‌رسد، هسته اتوماتیک را در جای خود نگه می‌دارد. وقتی

موتور روشن و سویچ رها می‌شود جریان اصلی برق قطع می‌شود و هسته اتوماتیک و

دنده استارت بر اثر نیروی کشش فنر به وضعیتهای اولیه خود باز می‌گردد. فنری که

روی هسته تعبیه شده است پیش از خلاصی دنده استارت از درگیری با پایان حرکت

خود مجموعه‌ای از کنتاکتها مسی سنگین کار را می‌بندد این کنتاکتها توان کامل باتری را

به مدار اصلی موتور دنده فلایویل کنتاکتها اصلی را باز می‌کند.- آموزش تعمیر ecu –

در حین درگیری اگر دندانه‌های استارت به دندانه‌های دنده فلایویل برخورد کنند در نتیجه

فشرده شدن فنر، درگیری کنتاکتهای اصلی بسته می‌شود در نتیجه موتور استارت می‌چرخد

و دنده استارت با دنده فلایویل درگیر می‌شود. گشتاوری که استارت تولید می‌کند از طریق

این کلاچ به دنده فلایویل انتقال می‌یابد. هدف از بکارگیری این کلاچ جلوگیری از چرخش

موتور استارت با دور بسیار بالا در صورت درگیر ماندن دنده استارت پس از روشن شدن موتور است.

این کلاچ از یک عضو محرک و یک عضو متحرک تشکیل می‌شود که چند غلتک یا ساچمه

استوانه‌ای بین آن دو قرار دارند. این غلتکها فنر سوارند و با فشار آوردن روی فنرها

دو عضو محرک و متحرک را به هم قفل می‌کنند یا آزادانه در جهت عکس می‌چرخند.

امروزه از انوع استارت از پیش درگیر استفاده می‌شود اما همه آنها طبق اصول مشابهی

کار می‌کنند. در حال حاضر استارت‌هایی که با آهنربای دائمی کار می‌کنند به تدریج جایگزین

استارتهایی می‌شوند که سیم پیچ میدان‌ساز دارند. آموزش تعمیر ecu در دفتر مرکزی شرکت سهامی پارسیان صنعت تکنیک خودرو

 

 

تمام حقوق محفوظ و متعلق به وب سايت پارسیان صنعت خودرو کرم بین میباشد logo-samandehi